Nawigacja
Strona Główna
Ogłoszenia
Ważne adresy
Gminne linie PKS
PKS
Pogoda
Archiwum
Forum
Regulamin portalu
Linki
Kontakt
Szukaj
Warto zajrzeć


Promocja

******
Porozmawiajmy
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Dni Ślesina 2015
26/07/2015 11:59
Zdania co do organizacji tegorocznej edycji Dni Ślesina są podzielone. 23% ankietowanych uznało imprezę za bardzo udaną, a 14% głosujących oceniło jej poziom za porównywalny z ubiegłorocznym. Jednak już 32% ankietowanych chciałoby odświeżenia formuły święta miasta, w tym na przykład wprowadzenia wystąpień kabaretowych. 19% internautów nie było zadowolonych z zabawy w czasie Dni Ślesina. Natomiast 13% nie brało w niej udziału. Relacja pod adresem: http://tvwielkopo.
..dni-lesina

Likwidowane 'Termy Ślesińskie'
07/07/2015 20:29
Internauci nie mają zdecydowanego zdania na temat losów "Term Ślesińskich", które rokrocznie przynoszą gminie straty. Większość głosujących jest jednak za pozostawieniem spółki w rękach samorządu (50%). Nieco mniej internautów (44%) uznało za korzystniejsze rozwiazązanie sprywatyzowanie ośrodka i odciążenie budżetu gminy dodatkowymi kosztami (ok. 260 tys. zł rocznie). Zgodnie z zapowiedziami burmistrza spółka ma być do końca roku zlikwidowana.

Monitoring uliczny
10/02/2015 19:58
Pomimo pewnego ograniczenia prywatności mieszkańcy gminy Ślesin są za wprowadzaniem w miejscach publicznych monitoringu. 52% głosujących uznało to za dobry sposób na uspokojenie brawury na drodze, czy walkę z przedstępstwami lub wandalizmem. Z drugiej strony 32% mieszkańców sprzeciwia się wprowadzaniu do przestrzeni publicznej kolejnych kamer, które wpływają na inwigilowanie obywateli. 16% internatów uznało takie działania za nieskuteczne.

Ocena rozwoju gminy
20/10/2014 00:27
Większość mieszkańców, 70%, negatywnie oceniła minione lata pod wględem inwestycji i rozwoju gminy. Brak większych zmian zauważyło 10% osób. Czas pokaże, czy te opinie przełożą się na wyniki w wyborach samorządowych. 20% ankietowanych uznało jednak, że wiele pozytywnych przemian zaszło w ostatnich latach i można je uznać za udane.

Bezpieczeństwo
11/09/2014 18:37
Wakacje minęły dość spokojnie. Pomimo to większość ankietowanych, 49%, uznało, że nie jest bezpiecznie i warunki sprzyjają wypadkom nad wodą. 28% osób stwierdziło jednak, że korzystanie z kąpieli było bezpieczne pod warunkiem, że kąpiący przestrzegali zasad bezpieczeństwa, np. nie pływali po spożyciu alkoholu. 17% internautów bardzo pozytywnie oceniło gminne kąpieliska i poziom ich kontroli. Natomiast 6% głosujących nie korzystało latem z naszych jezior.

Dni Ślesina 2014
11/08/2014 17:59
Ankietowani nie uznali tegorocznej imprezy za udaną. Większość, bo 67% głosujących, była zawiedziona atrakcjami. Przyznawali, że brakowało gwiazd na wieczornych koncertach. 13% osób jednak stwierdziło, że Dni Ślesina była bardziej atrakcyjne niż rok temu, a kolejne 10% internautów bawiło się równie dobrze jak w 2013 roku. Oddano 194 głosy.

Ocena naszych radnych
28/06/2014 21:36
Za parę miesięcy wybory samorządowe i jak wynika z ankiety możemy liczyć na spore zmiany w Radzie Miasta i Gminy Ślesin. Aż 81% głosujących nie jest zadowolonych z pracy swojego radnego i deklaruje oddanie głosu na inną osobę. Z drugiej strony 13% ankietowanych wyraziło zadowolenie z działań swojego radnego i będzie na niego głosować 16 listopada. Natomiast 6% mieszkańców nie interesuje się tym, co robi jego gminny reprezentant. /Wyniki na podstawie 501 oddanych głosów./

20/06/2014 19:12
Uzyskanie opinii mieszkańców gminy Ślesin na temat wykorzystania środków unijnych przez Gminę Ślesin jest celem jednej z pisanych prac magisterskich. Jej autorka prosi o pomoc w zbieraniu opinii na ten temat. Ankieta znajduje się pod adresem: http://www.interan
kiety.pl/interanki
eta/23882272a4e19a
41b99bb20453304280
.xml

Nowy dyskont spożywczy
23/02/2014 12:01
Wiele osób cieszy się z wybudowania znanego dyskontu spożywczego przy obwodnicy Ślesina. Zadowolenie wyraziło 45% głosujących. Nie zabrakło jednak bardziej krytycznego spojrzenia - 22% osób obawia się o mniejsze prywatne sklepy spożywcze, które mogą mieć problemy z utrzymaniem dotychczasowej liczby klientów. 11% ankietowanych nie zauważyło wpływu owego sklepu na ceny produktów w mieście. Z ankiety dowiadujemy się również o tym, że 22% internautów nie robi zakupów w Ślesinie.

Komunikacja publiczna
21/01/2014 22:28
Po ponad roku od wprowadzenia promocyjnych kursów liniowych PKS nadal większość głosujących wolałoby podróżować autobusami MZK. 65% osób opowiada się za przywróceniem poprzednich linii. 26% internautów jest jednak zadowolonych z usług PKS - przewoźnika, który nadal będzie obsługiwać kursy gminne. 8% ankietowanych wolałoby jeździć autobusami innej firmy.

Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 93
Najnowszy użytkownik: Matthewot
 Zwierzęta
Świat zwierząt reprezentowany jest głównie przez pospolite gatunki ekologicznie przystosowane do występowania w silnie przekształconym antropogenicznie środowisku (z których najliczniej występują stosunkowo jednorodne agrocenozy), choć są wśród nich także gatunki chronione oraz uznane za zagrożone wyginięciem w skali Europy. Fauna kręgowców tego terenu, podobnie jak roślinność, obejmuje gatunki przystosowane do życia w sąsiedztwie człowieka. Główny trzon stanowią populacje synurbijnych gatunków powszechnie występujące w miastach i na obszarach segetalnych. Są to m.in. wróbel domowy, sterówka, potrzeszcz, kopciszek, pliszka siwa, nornik zwyczajny, mysz polna, kuna domowa itp.

Konsekwencją zróżnicowania siedliskowego jest znaczna różnorodność faunistyczna najsilniej przejawiająca się w bogactwie ptaków, które reprezentowane są przez ok. 150 gatunków, w tym także z grupy wodno-błotnych.

W obrębie jezior i zarastających wyrobisk torfowych występują m.in. bąk, bączek, perkozy: dwuczuby, zausznik, perkozek rdzawo szyi oraz kokoszka, kropiatka i zielonka. Ponadto z otwartymi wodami stojącymi związane są także rybitwy rzeczne i czarne a w okresie przelotów i migracji również białoczelne i białoskrzydłe. Stwierdzono także próby kolonijnego gnieżdżenia się śmieszki. Zarośla i szuwary są miejscem występowania ptaków wróblowych (trzciniak, wąsatka, trzcinniczek, brzęczka, rokitniczka, świreszczak łozówka). Pobrzeża zadrzewień i starszych zakrzewień są miejscem występowania żurawia, remiza i ortolana. Natomiast tereny otwarte, w szczególności turzycowiska i łąki wilgotne, są siedliskami dla derkacza, kszyka, rycyka, brodźca krwawodziobego i kulika wielkiego – gatunków ptaków zaliczanych do najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali Europy. Istotnym elementem lokalnej awifauny są gatunki pojawiające się tutaj już po okresie lęgowym, w trakcie migracji jesiennych i wiosennych, a także zimujące. Szczególnie istotną rolę odgrywają jeziora konińskie, których sztucznie podgrzewana woda jest bardzo dogodnym miejscem żerowania i odpoczynku dla licznych stad ptaków wodnych. Publikowane dane wskazują, że jeziora konińskie są jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodnych na śródlądziu w okresie zimowania i przelotów.

Największe znaczenie obszar ten ma dla łyski (co najmniej kilkanaście tysięcy osobników), czernicy, krzyżówki i świstuna. W sumie odnotowano to ok. 50 gatunków ptaków wodnych.

Ssaki tego obszaru także reprezentują w pełni faunę niżowej części Polski. Na uwagę zasługuje fakt pojawiania się tutaj łosi, dla których jednakże obszar gminy Ślesin nie stanowi stałej ostoi. Płazy reprezentowane są przez wszystkie gatunki występujące na niżu Polski, z ropuchą paskówką i traszką grzebieniastą włącznie. Najliczniejszym przedstawicielem gadów jest zaskroniec oraz jaszczurka zwyczajna. Fauna ryb poza typowymi przedstawicielami krajowych gatunków została wzbogacona gatunkami egzotycznymi – amurem białym i tołpygą pstrą, które zostały sztucznie wprowadzone do jezior konińskich w celu spowolnienia procesu ich zarastania, będącego wynikiem zmiany warunków termicznych spowodowanych włączeniem tych akwenów do systemu chłodzenia elektrowni Konin i Pątnów.

Bezkręgowce są najsłabiej poznaną grupą zwierząt, tym niemniej z całą pewnością występują tutaj m.in. tygrzyki paskowane – bodaj najpiękniejsze krajowe pająki oraz kilka gatunków ważek i obie świtezianki – związane ze strefą brzegową zbiorników wodnych i terenami otwartymi. Wraz z obcymi rybami przywędrowały liczne bezkręgowce (m.in. wirki i skąposzczety) oraz ciepłolubne małże należące do rodzaju Anodonta sp. (Unionidae), których egzystencja w wodach jezior konińskich jest ściśle związana z podwyższoną temperaturą wody w tych akwenach. W wyniku prowadzonych na tym terenie od wielu lat systematycznych badań hydrobiologicznych udało się nawet stwierdzić i opisać dotychczas nieznany nauce gatunek skąposzczeta Chaetogaster zdanowski sp nov. Obecnie panująca w jeziorach konińskich swoista równowaga ekologiczna jest bardzo nietrwała i podatna na wielorakie antropogeniczne zakłócenia, których źródłem są lub mogą być rekreacja, urbanizacja zlewni, rolnictwo wraz z rybactwem i przemysł.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.
Napisane przez mark dnia lipiec 29 2007 · 2 komentarze · 5740 czytań · Drukuj

Dodaj do:

Komentarze
#1 | Asia dnia grudzień 30 2011 12:01:44
Byłem, widziałem, polecam wszystkim Slesin!

Dodaj komentarz
Nick:


Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Warunki meteo


Warunki pogodowe.
Okres fen.: wiosna właściwa

Parametry pogodowe
O stronie...
Drodzy Internauci! Niniejsza witryna powstała z prywatnej inicjatywy, a jej twórca nie otrzymuje korzyści finansowych z jej prowadzenia. Nie jest też związany w żaden sposób z UMiG Ślesin. Wszelkie uwagi, sugestie, zażalenia do treści tego Serwisu proszę kierować na adres: mark014@gazeta.pl
Tą drogą można podać do publikacji informacje lub aktualne dane związane z podmiotami działającymi na terenie gminy Ślesin.

Jedynymi oficjalnymi stronami prowadzonymi przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ślesin są gmina.slesin.pl i umig.slesin.pl i tylko za nie odpowiadają. Proszę o rozróżnienie tych adresów! Portal gminaslesin.hostpark.pl nie jest z nimi powiązany.
Ogłoszenia
Ostatnio dodane:
Praca sezonowa w barze przy plaży
Zatrudnię młodą uczącą się osobę do pracy sezonowej
DOM W MIEJSCOWOŚCI DĄB KOŁO ŚLESINA
MDM Osiedle "Leśny Zakątek" koło Ślesina
Zatrudnię opiekunkę dla rocznej dziewczynki
Kompletny zestaw komputerowy na sprzedaż
Nowy dom w Ślesinie
SKomp SKLEP I SERWIS KOMPUTEROWY
Trampoliny na sprzedaż
Szukam kierowcy na solo prawo jazdy kat "C" i na Tandem "C+E"
Chcesz dodać ogłoszenie? Napisz jego treść i prześlij na adres: mark014@gazeta.pl
Gmina Ślesin
bullet Położenie
bullet Historia
bullet Kuchnia ochweśnicka
bullet Rzeźba terenu
bullet Krajobraz
bullet Klimat
bullet Jezioro Licheńskie
bullet Jezioro Ślesińskie
bullet Jezioro Mikorzyńskie
bullet Kanał Ślesiński
bullet Wody podziemne
bullet Ochrona środowiska
bullet Surowce mineralne
bullet Gleby
bullet Szata roślinna
bullet Zwierzęta
bullet Środowisko geograficzne
bullet Środowisko przyrodnicze
bullet Komunikacja
bullet Funkcje
bullet Przekształcenia antropologiczne
bullet Mapa gminy Ślesin
Aktualna pogoda
Licheń
bullet Bazylika NMP
bullet Inne obiekty
bullet Historia sanktuarium
bullet Program posługi
bullet Dojazd
Baza turystyczna
bullet Zabytki
bullet Noclegi
bullet Szlaki rowerowe
bullet Ośrodki rekreacyjne
bullet Punkty gastronomicze
bullet Gospodarstwa agroturystyczne
Ankieta
Czy popierasz rządowe plany likwidacji gimnazjum od przyszłego roku?

Tak, system edukacji z 8-letnimi szkołami powszechnymi, 4-letnim liceum i 5-letnim technikum znacznie poprawi poziom kształcenia

Nie, koszty reformy się zbyt wysokie, jest ona niepotrzebna, bo lepiej poprawiać obowiązujący system

Nie mam zdania na ten temat

Fotogaleria
bullet Zaśmiecone brzegi Jeziora Mikorzyńskiego
bullet Zapomniany pagórek
bullet Wysoki poziom wody w jeziorach - maj 2010
bullet Galeria zdjęć
bullet Suchy czerwiec 2008
bullet Pamiątka minionych wakacji
Współpraca
Kibicujesz LKSowi Ślesin lub śledzisz inne gminne rozgrywki sportowe, organizujesz, wiesz lub byłeś na imprezie w twojej miejscowości, możesz podzielić się z innymi wydarzeniami ze swojej parafii lub po prostu chcesz poinformować o tym co dzieje się w twojej okolicy?
Napisz artykuł (lub choćby krótką informację) do naszego serwisu o gminie Ślesin. Dzięki Twojej pomocy, miejsce to może być cennym źródłem wymiany informacji między mieszkańcami. Nie musisz podawać swoich danych, wystarczy kontakt poprzez mail lub zalogowanie do serwisu i wysłanie wiadomości. Twórzmy ten portal razem!
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło